Terminy wypłat świadczeń - wrzesień

11.08.2014

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu wrześniu 2014 r.


czytaj dalej...

Terminy wypłat świadczeń - sierpień

11.08.2014

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu sierpniu 2014 r.


czytaj dalej...

KARTA DUŻEJ RODZINY

02.07.2014

Informujemy, że w dniu 16 czerwca 2014 r. weszła w życie uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. Poz. 430) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 poz. 755).


czytaj dalej...

Prawnik - zmiana daty

24.06.2014

Dyżur prawnika z dnia 30.06.2014 r. będzie przeniesiony na dzień 09.07.2014 r. (środa). Dyżur z dnia 07.07.2014 r. odbędzie się bez zmian. Godziny bez zmian (10.00-16.00).


czytaj dalej...

Terminy wypłat świadczeń - lipiec

17.06.2014

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu lipcu 2014 r.


czytaj dalej...

Terminy wypłat świadczeń - czerwiec

15.05.2014

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu czerwcu 2014 r.


czytaj dalej...

Informacja - zasiłki dla opiekunów

14.05.2014

Informacja o opublikowaniu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów


Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że w Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia 2014 r. poz. 567, opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa weszła w życie 15 maja 2014 r., tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


czytaj dalej...

Informacja - dodatek energetyczny

14.05.2014

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarski z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł./miesiąc;
  • składającego się z 2 – do 4 osób wynosi – 15,77 zł./miesiąc;
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł./miesiąc.

czytaj dalej...