Dodatek mieszkaniowy

Przyznanie i wypłatę dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21.06.2001 roku o dodatkach mieszkaniowych.
Dodatek mieszkaniowy stanowi formę pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania. Przyznanie dodatku uzależnione jest od dochodu t.j. 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Do pobrania:

Wniosek z załącznikami