DODATEK ENERGETYCZNY DLA ODBIORCÓW WRAŻLIWYCH

 

 

            Zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo energetyczne (t.j. – Dz. U. z 2012 r.,  poz. 1059 ze zm.) od dnia 01 stycznia 2014 r. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Zgodnie z obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 listopada 2013 r. (Monitor Polski z 2013 r., poz. 963) wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.  dla gospodarstwa domowego wynosiła:

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł./miesiąc;
 • składającego się z 2 – do 4 osób wynosi – 15,77 zł./miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł./miesiąc.


Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego;
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy;
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

 

14.05.2014 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarski z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

 

 • prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł./miesiąc;
 • składającego się z 2 – do 4 osób wynosi – 15,77 zł./miesiąc;
 • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł./miesiąc.

 

 

OPŁATY:
 

 • WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ:

   

 • na podstawie ogłoszonego w dniu 19 lutego 2014 r. rozporządzenie Ministra Finansów z 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. Poz. 224).

 • zaniechanie poboru dotyczy decyzji w sprawie przyznania zryczałtowanego dodatku energetycznego i ma zastosowanie do decyzji wydawanych na wnioski złożone od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych, od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. (Dz. U. z 2014 r. poz. 401) osoby uprawnione od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku do zryczałtowanego dodatku energetycznego nie mają obowiązku wykazywania dochodów z tytułu wypłaconego świadczenia w rocznym zeznaniu podatkowym za rok 2014.

   

  Wszelkich informacji związanych z dodatkiem energetycznym udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie, pok. nr 7, w godzinach pracy Ośrodka.