Ogłoszenie

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
dzień 4 czerwca 2021 r. jest dniem wolnym od pracy

w MGOPS w Choszcznie, w zamian za święto przypadające w dniu 1 maja 2021 r. (sobota).