Pomoc żywnościowa

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że od dnia 11.05.2021 r. rozpoczyna kwalifikowanie osób i rodziny z terenu Gminy Choszczno do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020.

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny spełniające kryterium dochodowe

  • 1542,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1161,60 zł dla osoby  w rodzinie

Osoby chętne powinny do dnia 21.05.2021 r. zgłosić się lub skontaktować telefonicznie z tut. Ośrodkiem celem założenia karty żywnościowej. Warunkiem zakwalifikowania do w/w pomocy jest przedłożenie dokumentów w tym zaświadczenia o posiadaniu hektarów przeliczeniowych  potwierdzających dochód wszystkich członków rodziny.

Zakładany okres wydawania artykułów żywnościowych nastąpi w dniach 24.05.2021 i 25.05.2021r. w godz.
9.00-14.00
,
jednakże zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu o czym poinformujemy w odrębnym ogłoszeniu.