Terminy wypłat - czerwiec 2021

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.00 - 12.00

 

 

DODATKI MIESZK. – 10.06.2021
ZASIŁKI STAŁE – 18.06.2021

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 10.06.2021
2 – 11.06.2021
3 – 14.06.2021
4 – 16.06.2021
5 – 17.06.2021
6 – 21.06.2021

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 15.06.2021
II – TERMIN – 23.06.2021

 

DEPOZYTY – 15.05.2021
DEPOZYTY – 25.05.2021

DOŻYWIANIE – 10.06.2021