Terminy wypłat - grudzień 2019 r.

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.15 - 14.15

 

 

DODATKI MIESZK. – 06.12.2019
ZASIŁKI STAŁE –17.12.2019

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 06.12.2019
2 – 09.12.2019
3 – 10.12.2019
4 – 11.12.2019
5 – 12.12.2019
6 – 13.12.2019

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 16.12.2019
II – TERMIN – 18.12.2019

 

DEPOZYTY – 13.12.2019
DEPOZYTY – 20.12.2019

 

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - 10.12.2019

DOŻYWIANIE - 16.12.2019

STYPENDIA - 19-20.12.2019