Terminy wypłat - grudzień 2020

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.00 - 12.00

 

 

DODATKI MIESZK. – 08.12.2020
ZASIŁKI STAŁE –16.12.2020

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 07.12.2020
2 – 08.12.2020
3 – 09.12.2020
4 – 10.12.2020
5 – 11.12.2020
6 – 15.12.2020

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 14.12.2020
II – TERMIN – 17.12.2020

 

DEPOZYTY – 15.12.2020
DEPOZYTY – 22.12.2020

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - 10.12.2020

DOŻYWIANIE - 18.12.2020