Terminy wypłat - listopad 2019 r.

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.15 - 14.15

 

 

DODATKI MIESZK. – 12.11.2019
ZASIŁKI STAŁE –20.11.2019

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 12.11.2019
2 – 13.11.2019
3 – 14.11.2019
4 – 18.11.2019
5 – 19.11.2019
6 – 21.11.2019

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 15.11.2019
II – TERMIN – 25.11.2019

 

DEPOZYTY – 15.11.2019
DEPOZYTY – 27.11.2019

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - 12.11.2019