Terminy wypłat - marzec 2020 r.

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.15 - 14.15

 

 

DODATKI MIESZK. – 10.03.2020
ZASIŁKI STAŁE –19.03.2020

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 10.03.2020
2 – 11.03.2020
3 – 12.03.2020
4 – 16.03.2020
5 – 17.03.2020
6 – 18.03.2020

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 13.03.2020
II – TERMIN – 24.03.2020

 

DEPOZYTY – 18.03.2020
DEPOZYTY – 27.03.2020

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - 10.03.2020