Terminy wypłat - sierpień 2021

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.00 - 12.00

 

 

DODATKI MIESZK. – 10.08.2021
ZASIŁKI STAŁE – 19.08.2021

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 10.08.2021
2 – 11.08.2021
3 – 12.08.2021
4 – 13.08.2021
5 – 17.08.2021
6 – 18.08.2021

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 16.08.2021
II – TERMIN – 24.08.2021

 

DEPOZYTY – 13.08.2021
DEPOZYTY – 25.08.2021

PRACE SPOŁECZNIE UŹYTECZNE – 10.08.2021