Terminy wypłat świadczeń - luty

 

 

WYPŁATY LUTY 2014 ROK


DODATKI MIESZK. – 07.02.2013
ZASIŁKI STAŁE –18.02.2013

  
ŚWIADCZENIA RODZINNE

1 – 06.02.2014 (  A B C D )
2 – 07.02.2014 ( E F G H I J )
3 – 10.02.2014 ( K )
4 – 12.02.2014 ( L Ł M N O )
5 – 13.02.2014 ( P R S )
6 – 14.02.2014 (T U W Z Ż )

 


ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I – TERMIN – 11.02.2014
II – TERMIN –20.02.2014
             

DEPOZYTY – 14.02.2014
DEPOZYTY – 25.02.2014

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE

10-02-2014