Terminy wypłat - wrzesień 2019 r.

 

KASA czynna:

poniedziałek – piątek
9.15 - 14.15

 

DOBRY START "300 +"
05.09.2019

 

DODATKI MIESZK. – 10.09.2019
ZASIŁKI STAŁE –20.09.2019

    
ŚWIADCZENIA RODZINNE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

 

1 – 10.09.2019
2 – 11.09.2019
3 – 12.09.2019
4 – 13.09.2019
5 – 16.09.2019
6 – 17.09.2019

(  A B C D )
( E F G H I J )
( K )
( L Ł M N O )
( P R S )
( T U W Z Ż )

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Terminy na okres zasiłkowy 2018/2019


 

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE

I  – TERMIN – 18.09.2019
II – TERMIN – 25.09.2019

 

DEPOZYTY – 17.09.2019
DEPOZYTY – 27.09.2019

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - 10.09.2019