Zasiłek pielęgnacyjny

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi:

od 01.11.2018 r. do 31.10.2019 - 184,42 zł
od 01.11.2019 r. - 215,84 zł

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku;
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  3. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
  4. osobie, która ukończyła 75 lat.


Dokumenty niezbędne do uzyskania ww świadczeń:

  1. orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem, iż niepełnosprawność ta powstała przed 21 rokiem życia albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny