ZACHODNIOPOMORSKA KARTA RODZINY

 

Czym jest Zachodniopomorska Karta Rodziny?

 

Zachodniopomorska Karta Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej dwójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta wydawana jest bezpłatnie dla każdego członka rodziny.
Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 26 lat.

Karta oferuje katalog zniżek i uprawnień. Jej posiadacze mogą skorzytać m. in. z oferty kulturalnej, rekreacyjnej, edukacyjnej, transportowej i innych usług oferowanych przez partnerów Programu .

 

Komu przysługuje Karta?

 

  1. rodzicom prowadzącym wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci,

  2. dzieciom w wieku do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki,

  3. dzieciom bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci, które legitymują się orzeczeniem
    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

  4. rodzinom zastępczym, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

  1. wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny,

  2. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia wymagane jest zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni o kontynuowaniu nauki i planowanym terminie jej ukończenia,

  3. dowód osobisty.

Wszelkich informacji związanych z przyznaniem Zachodniopomorskiej Karty Rodziny udziela Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Choszcznie, pokój nr 7, w godzinach pracy Ośrodka, tj. 7:30 – 15:30.

Dodatkowe informacje dostępne są w Regulaminie wydawania i użytkowania Zachodniopomorskiej Karty Rodziny, a także na stronie internetowej www.rodzina.wzp.pl

 

 

Załączniki:

Regulamin

Wniosek o wydanie karty

Wykaz ulg