Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Karta Dużej Rodziny

Logo EFS

 

Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.


Nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Z dniem 9 czerwca 2021 r. w związku z nowelizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny wszystkie aktywne Karty uzyskają automatycznie formę elektroniczną. Aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Oznacza to, że nie będzie już możliwości składania wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty - niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu form - będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać Karty pozostałych członków rodzin (tak jak to było do tej pory w aplikacji mKDR). Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Do aktywowania aplikacji mObywatel wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.


Ponadto od 9 czerwca 2021r. opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy karty będzie wynosiła 10 zł za jedną osobę w rodzinie.

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty:
31 8359 0005 0035 1580 2000 0001 tytułem: opłata za wydanie duplikatu KDR bądź domówienie tradycyjnej formy KDR


Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że  zgodnie  z ustawą z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny od dnia 01.01.2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  •  w wieku do 18. roku życia,
  •  w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  •  bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

 

W jaki sposób rodzic wykazuje, że miał na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny wnioskodawca podaje dane nie tylko rodzica/małżonka rodzica dla których wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny, ale wykazuje również dzieci. Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, może zaznaczyć na wniosku, że wnioskuje o przyznanie Karty również dla nich. Dla dziecka niespełniającego warunków ustawy zaznacza się we wniosku (4. strona wniosku) rolę osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Dla takiego dziecka nie wnosi się o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Nie należy wnosić o przyznanie Karty Dużej Rodziny również dla dzieci spełniających warunki ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje lub mniej (np. w przypadku, gdy w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku do 18. roku życia i dziecko w wieku 20 lat, które nie uczy się w szkole lub szkole wyższej).

 

 

Dokumenty do pobrania

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny