Terminy wypłat - kwiecień 2020

01.04.2020

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu kwietniu 2020 r.


czytaj dalej...

UWAGA – WAŻNA INFORMACJA!

19.03.2020W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID – 19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 374)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje zamknięty od dnia 20.03.2020 r. do odwołania.


czytaj dalej...

Nieodpłatna pomoc prawna

13.03.2020

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID – 19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
 

zawiesza się udzielanie porad osobiście

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.


czytaj dalej...

INFORMACJA

12.03.2020

 


    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa zalecamy rezygnację z bezpośredniech spotkań i konsultacji oraz osobistego załatwiania spraw prowadzonych przez MGOPS. Wszelkie sprawy prosimy skonsultować najpierw drogą telefoniczną lub elektroniczną.


czytaj dalej...

O G Ł O S Z E N I E

12.03.2020

Na podstawie art. 11 ust. 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2


M-GOPS w Choszcznie  informuje, że odwołuje wydawanie żywności, które miało się odbyć w dniach 30 i 31 marca 2020.


czytaj dalej...