O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 11 ust. 1 z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS- CoV-2


M-GOPS w Choszcznie  informuje, że odwołuje wydawanie żywności, które miało się odbyć w dniach 30 i 31 marca 2020.