Ogłoszenie

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2020 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy
dzień 24 grudnia 2020 r. jest dniem wolnym od pracy

w MGOPS w Choszcznie, w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia 2020 r. (sobota).

 

 

p.o. kierownika
(-) Daniela Lewandowska