UWAGA – WAŻNA INFORMACJA!W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID – 19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. Poz. 374)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zostaje zamknięty od dnia 20.03.2020 r. do odwołania.

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi informujemy, iż kontakt z pracownikami tut. Ośrodka odbywać się będzie WYŁĄCZNIE poprzez korespondencję tradycyjną, elektroniczną lub kontakt telefoniczny.
W sprawach bardzo pilnych, niecierpiących zwłoki prosimy pukać do drzwi wejściowych.

DBAMY O PAŃSTWA I NASZE BEZPIECZEŃSTWO

Kontakt:

tel.: 95 765 79 72
tel kom.: 665-431-605
e-mail: mgops@choszczno.pl