Terminy wypłat - styczeń

07.01.2019

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu styczniu 2019 r.


czytaj dalej...

Prawnik - zmiana godzin

10.12.2018

INFORMACJA

Dnia 14.12.2018 r. (piątek) radca prawny udzielał będzie porad w godz.  10.30 -14.30 zamiast 14.00 -18.00

natomiast zamiast dyżuru w dniu 24.12.2018 r. (wigilia) dyżur odbędzie się dnia 28.12.2018 r. (piątek) w godz.  10.00 -18.00


czytaj dalej...

Terminy wypłat - grudzień

29.11.2018

Terminy wypłat świadczeń w miesiącu grudniu 2018 r.


czytaj dalej...

Prawnik - zmiana godzin

19.11.2018

INFORMACJA

 

Dnia 23.11.2018 r. (piątek) radca prawny udzielał będzie porad w godz. 8.00 -12.00 zamiast 14.00 -18.00

natomiast dnia 26.11.2018 r. (poniedziałek) w godz. 14.00 -18.00
zamiast 10.00 -14.00


czytaj dalej...

Żywność - listopad

19.11.2018

O G Ł O S Z E N I E

M-GOPS w Choszcznie informuje, że w dniu 26.11.2018 r. (poniedziałek) w godz. 09.00 – 14.00 i 27.11.2018 r. (wtorek) w godz. 10.00 – 12.00 w pomieszczeniu za Urzędem Miejskim w Choszcznie będzie wydawana żywność.


czytaj dalej...

Prawnik - zmiana godzin

13.11.2018

I N F O R M A C J A

 

W dniu 16.11.2018 r. (piątek) radca prawny udzielał będzie porad
w godz. 800 -1200


czytaj dalej...

Ogłoszenie

08.11.2018

OGŁOSZENIE

W związku z stawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, iż w tym dniu Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie będzie nieczynny.

Wypłaty świadczeń zaplanowanych na ten dzień realizowane będą dnia 13.11.2018 r. (wtorek)


p.o. kierownika
(-) Daniela Lewandowska


czytaj dalej...

Żywność

30.10.2018

O G Ł O S Z E N I E


     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choszcznie informuje, że rozpoczęło się kwalifikowanie osób (mieszkańców miasta i gminy Choszczno) do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Program 2018.
     Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – mogą być objęte osoby i rodziny spełniające przesłanki  określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe według art. 8 w/w ustawy, których dochód nie przekracza  200 % kryterium  dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 056,00 dla osoby
w rodzinie.


    Aby uzyskać skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego tut. Ośrodka.


czytaj dalej...